Větvička base

Magik007

Jméno: Kazimír Černý přezdívky:"Kazimor Šiřitel" či "Kazi" před prostým lidem dokonce "Dobroděj Mocný"

Výška:120-145cm (jak to dělá to nikdo neví...)

Věk21 let

Blond vlnité vlasy po ramena, ne příliš tvrdé obrysy v obličeji. Modré oči a útlá ústa se zářivým chrupem. Kožený batoh menší velikosti a spousta menších kapes, ty jsou všude na jeho olivových kalhotách, kaštanovému plášti který mu sahá do boku. Plášť má hnědou kapuci která s pláštěm barevně ladí. I jeho pergamenově nažloutlá košile vlastní nemně kapsiček. Je to téměř dokonalý svůdník menšího rázu.

Pochází z východního národa Mardorů, pro své zdroje si tuto malou zem podrobili Slovani, což nebylo vůbec těžké.Mardor je tak malá země, která navíc neměla armádu jen pochmurné farmářské milice. Nachází se na jih od slovanské říše. Od útlého věku vyrůstal na ulici, kde se naučil nedůvěře, opatrnosti a bystrosti. Má vysoké životní cíle,chce zastavit války zabránit aby kdokoli další dopadl jako on .Jediný bůh je pro něj on sám. Díky své vynalézavosti se zanedlouho dostal do úcty druhých(ze strachu) málokdy kdy bojuje a obratně využívá

do Tugarské říše se dostal jako doprovod při námořní obchodní cestě, poté tam už zůstal. Zalíbilo se mu tam a už zde zůstal.

Nebojí se obětovat co je mu cenné, pro vyšší dobro. používá především svoji kuši, nerad si špiní ruce, ale zároveň je má zašpiněné od všeho co se dá. v nouzi používá své dýky, většinou s jedem. Ví co chce a nedělá kompromisy.A hlavně prosazuje "Není důležitá jak si toho dosáuhnul, ale jestli si toho dosáhnul"

Lucky

Jméno: Velkej

Rasa: Ork

Výška: 254cm

Váha: 181kg

Věk: neznámý

Postavou vyčnívá i mezi orky, natož mezi ostatními obyvateli známého světa. Jeho muskulatura je výborná. Je prostě mužem zrozeným k boji. Tento dar byl ovšem zaplacen intelektem. Orci nikdy nebyli přehnaně inteligentní, ale duševní vyzrálost Velkýho hraničí s demencí. Nejen v důsledku toho je přehnaně agresivní a brutální. Jeho tělo pokrývá jen lehké brnění a desítky jizev po zraněních, která by jistě jiného Orka zabila. U pasu se houpe obrovská palice, která je pobitá desítkami hřebů.

Velkej pochází ze severozápadu Targanské říšey, z kmene Ono. Jako nejstarší syn náčelníka kmene čekala Velkýho budoucnost velkého dobyvatele. Po smrti otce se však vlády ujal jeho mladší bratr. Velkýmu byla nabídnuta pozice 1. válečníka kmene, což ho ovšem urazilo. Odešel z kmene, aby dokázal, že není jen velkým válečníkem, ale je i skvělým vůdcem.

Božstvo: Velkej vyznává jediného Boha, toho, kterého uctívá celý jeho kmen a kterému je zasvěcen. Kmen je po něm i pojmenován, ano, je to Bůh Ono. Bůh válek, mučení, krve a všeobecně neřestí a brutalit.

Charakter: Jediná autorita, kterou kdy Velkej unzával, byl jeho otce. Po jeho smrti uznává jen sílu. Sílu, které má sám na rozdávání a toho využívá. Vyžívá se v útlaku, bytí, drcení kostí, ukusování uší či kusů končetin a dalších brutalit. Neútočí však bezhlavě, vabírá si jen cíle, které se mu zdají dostatečně důstojné. (Tedy nenapadne somráka na ulici, ale klidně se porve s převahou lidský - podle něho slabých - vojáků. -pozn. autora). Ve jménu svého Boha musí páchat hrůzné činy co možná nejčastěji, což činí s obrovským potěšením...

Barbar (Divoch[Drakula{Hater}])

prvni postava:

jméno: Zar Gereth

výška: 187 cm

hnědé střapaté vlasy, šedé oči.

spíše štíhlý než ramenatý borec zabalený do hnědého pláště. Pod ním se rýsuje brnění. Po pravé ruce má za pásem zastrčený meč s vyřezávanou hlavicí. Po levé ruce visí zase štít. Dále má na sobě tmavé kalhoty a kožené boty. Hlavu kryje kovová helmice s rytinou. V jeho očích se zračí hrdost a nezdolnost.

Narozen v Laslavi za neznamých a nejspíše nepříliš potěšujících okolností. Jeho matka ho nechala na schodech městského chrámu. Kněží se ho ujali a vychovali ho. Vzhledem k jeho pohybovým a intelektuálním schopnostem byl vycvičen jako jeden mála z řádových bojovníků. Po dokončení výcviku prošel zkouškou věrnosti a tak se stal právoplatným bojovníkem řádu. Jeho nadřízení ho pověřili několika úkoly a vzhledem k tomu, že Zar se projevil jako schopný a jeho výsledky byly víc než dobré, když vyvstala nutnost nouze tak chrámoví bratří vyslali právě jeho, aby doručil důležitý dokument opatovi do spřízněného klaštera. Cesta to nebyla dlouhá ani nebezpečná, ale dokumenty byly dost důležité a tak se stalo, že Zar byl přepaden ze zálohy. Avšak se jménem svého boha na rtech se mu podařilo uniknout. Po této události byl povýšen a mnozí předpovídali, že se z něj stane jeden z nejlepších mužů církve.

Několik měsíců poté zahájila Targanská říše ofenzívu do Slovanského kralovství. Hlavní útok byl veden po jižním pobřeží. Jejich postup byl hodně rychlý takže Laslav se stihla jen tak tak opevnit. Zar bojoval na hradbách, ale poté co viděl, že hradby byly prolomeny na několika místech a město je ztraceno rozhodl se vrátit do chrámu. Když tam přišel zjistil, že nekolik z jeho bratří se vrátilo také když zjistlili, že porážka je neodvratná. Byl tam Aurelius, Emsek, Konrád, Vilém a Vítek. Přivítali ho chmurnými, ale neustupnými pohledy. Z města se zatím ozývaly výkřiky a řinkot zbraní a na východě byl vidět dým hořícího města. Bojovnící se rozestavli po nádvoří, tak aby překvapili prvního kdo sem vtrhne. Vrata se náhle otevřela a dovnitř vrazilo devět Targanských brabarů mávajíce svými zbraněmi. Aurelius roztočil svou válečnou sekeru a seskočil přímo doprostřed nepřátel. Jeho spolubojovníci se v té chvíli vynořili po stranách a vrhli se na barbary. Aurelius během několika sekund rozťal třem barbarům hlavy a uvolnil si tak dostatek místa aby se mohl vrhnout na dalšího. Jeho přátele mezitím srovnali počet barbarů několika bleskovými údery na tři. Ti se mezitím vzpamatovali a zaujali bojové postavení zády k sobě. Točíce zbraněmi se dívali na bojovníky a hledali slabé místo kudy by mohli zaútočit....

Božstvo:

Jeho bohem je Solanius, jenž je moudrý. Jeho znakem je Kolo, Kruh někdy také Slunce. Jeho děti věří, že mohou řešit své spory i jinak než zbraní, ale také vědí, že někdy je nejlepší řešení právě zbraní a proto i když jinak mírumilovný kult cvičí elitní bojovníky, kteřých je sice málo počtem, ale dokážou nepříteli zasadit citelné rány, tam kde je nečeká. Všichni vědí, že tak jako je Slunce životodárné, tak stějně tak může být i smrtelné.

Charakter:

Zar je muž činu. Když je něco potřeba udělat, jde a udělá to. Je věrným zastáncem své církve a kdykoli to je vhodné šíří svou víru jak slovem, tak i činem. Nedá se jen tak lehce vyvést z míry a jeho rozhodnutím většinou předchází chladná úvaha. Nemá rád když mu někdo rozkazuje, ale je ochoten se podrobit moudrému vedení.

Gil-Avardil

Jméno: Gil-avardil Gor Avarth

Rasa: Temný elf

Výška: 180cm

Věk: vypadá tak na 20 let, ale je to elfka, takže možná celé věky .))

Černé, vlnité vlasy dokonale ladící s její tmavou kůží, jí spadají v hustých pramenech na ramena. V oválném obličeji jí jde vyčíst lehké opovržení vůči světu, rudé stále poněkud přimouřené oči vyjadřují její povýšenost a pýchu. Je oděna do oblečení z rudé kůže, u pasu se jí pohupuje zlověstně vypadající meč. Na nohách má vysoké kožené boty...je docela možné, že v nich má zastrčené dýky pro nouzové případy. Ramena jí překrývá černý plášť s kápí.

charakter: Je hrdá na činy své rasy a úporně se snaží být pravou členkou svého rodu. Přirozená arogance, kterou dostala do vínku, spolu se znalostí a výcvikemtoho nejbolestivějšího mučení, jí v tom vydatně pomáhá. Ze své říše však muela odejít do vyhnanství, neboť neuctívá Temného boha, věří jen ve vlastní sílu a krutost....

Pepča

Jméno: Jonas (čte se džonas)

Rasa: Člověk

Výška: 198 cm

Věk: 19 let

Černé středně dlouhé vlasy, hnědé oči, jizva od koutku rtu na pravé straně tváře až po ucho...vzadu na pásku má dvě dýky upravené zoubky...spíš jako lovecké nože, má na sobě černý plášť s kápi, holení chrániče s malými ozdobnými lebkami pod koleny

Jeho původ je neznámý...někdo povídá že je z dalekého západu, jiný zase že zjevil ze severu...prostě jeho osoba je zahalena tajnemstvím

Božstvo: zatvrzelý ateista

Charakter: Když vidí měšec ukradne ho...když ho někdo naštve probodne ho...typickej zloděj...rád se drží v ústraní a nemá rád když se do něj někdo naváží

Přezdívky: "Dítě temna", "Nejmenovaný" atd...

Čorka

(nyní již není mezi námy, ale vězte že její přiškvařené pozůstatky stále čekají na svého nového pána ;-))

Jméno: Elian

Výška: 180 cm

Věk: 25 (ale díky elfí krvi v podstatě děcko)

Dlouhé blond vlasy vkusně stažené čelenkou, špičaté elfí uši a bledá pleť s nádechem do zelena (žeby po matce?), avšak na elfa příliš robustní a svalnatá - to zapracovaly geny po otci (žeby barbar?). Skládaný luk pohotově v ruce, nebezpečně vypadající šamšíry po boku. Na první pohled cvok, neboť si povídá s tornou pověšenou přes rameno. Na pohled druhý z torny vykukuje chlupatá hlavička, kterou zkušený zoolog zařadí mezi fretky. Elian jí s láskou oslovuje Elso... Zrozená z dvojčat, zatím bezúspěšně hledá svého záhadně ztraceného bratra. Říká se, že pro dvojčata si smrt chodí ve stejnou chvíli - no , aspoň ví, že je bráška ještě mezi živými.

Niam

Jméno: La Fea

Výška: 160-170cm

Věk: na lidská léta tak 17-18 ,v elfích,kdo jen ví

Odkud přichází neví snad ani ona sama,už od dětství hodně cestovala a neměla stálý domov.Kdo na ní spočine pohledem vidí křehoučkou elfku bledé tváře,snad až mramorově bílé,bledé oči jejichž duhovky se skoro ztrácejí v bělmu sem tam zakryjí prameny směžně býlých vlasů spadajících jí zpod kápě do obličeje.Na sobě halenu,kalhoty a kožené boty.Zbraněmi jsou jí dvě dýky připevněné na stehnech a foukačna na zádech.Vše zakrývá šedavý plášť s kápí kterou má neustále na hlavě,abym jí nikdo neviděl do obličeje,plášť působí zamazaně,jako celý její vzhled je tak trochu chatrný.

Božstvo: poté co jí zabily všechny co znala,nevěří na nikoho,ničemu a hlavně jen a jen v sebe samotnou

Charakter: do ničeho se nehrne a raději to okecá než aby bojovala,ovšem když jí někdo zvedne žáhnu tak se má na co těšit,je krajně nedůvěřivá a raději čeká ve stínu než aby se hrnula do společnosti

Žabikuch

Jméno: Sigurdson Modrý - zkráceně Sigurd

Výška: 180 cm

Rasa: Viking

Bohové: severští bohové (Odin, Balder, Thor, Ve, Vídar, Heimdall, Hoeni, Týr, Ull)

Osobní heslo: "Co nejde silou, jde ještě větší silou." V ohrožení: "Co se hýbe zabij."

Je ramenaté, svalnaté postavy s dlouhým, hustým zrzavým vousem. Z pod špičaté ocelové přilbice s krytkou nosu se táhnou husté dlouhé zrzavé vlasy stažené do culíku. Na první pohled vypadá jako muž, který pamatuje více než 35 zim. Po pohlédnutí do jeho divokých jasně modrých očí (proto i přízvisko Modrý), odmyšlení hustého vousu a větrem ošlehaného snědého obličeje by však mohl pamatovat jen 25 let.

Přes krátkou koženou tuniku s dlouhým rukávem a kroužkové brnění po stehna a lokty má tmavý čtverhranný plášť sepnutý na pravém rameni zlatou jehlicovou sponou. Kolem krku se mu pohupuje na řemínku v pochvě zavěšený skain (skain = irská dýka s krátkou dvoubřitou čepelí). Záda Sigurdovi zakrývá velký kovaný kulatý štít, pod kterým má ve zlatem zdobené pochvě zavěšený široký 70 cm dlouhý meč se zdobeným jílcem a runovými nápisy na čepeli. Za pasem je vidět malá vrhací sekera. Kalhoty vyhrnuté pod kolena odhalují brněním nechráněná lýtka, která jsou ovázaná silnou kůží, taktéž i předloktí.

Jeho celkové vzezření je divoké a v těchto oblastech značně neobvyklé. Kdokoliv se s ním setká ani na vteřinku nezapochybuje, že to je pravý válečník, kterého není radno nikterak provokovat a je velice moudré ho mít na své straně.

Původ: Sigurd pochází z Lochlinu (jeden z mnoha kmenů Norských Vikingů). Tento kmen je v součastné době nejvýbojnější a často podniká nájezdy na pobřežní města. Jeho otec byl jedním z velkých a nejobávanějších válečníků Lochlinu. Dokonce působil v osobní družině Lochlinského jarla. Již v mladém věku se Sigurd se svým otcem účastnil nájezdů na přístavní města. Po otcově smrti Sigurd zdědil jeho meč "Hrom".

Sigurdovým životem je boj a moře. Životním cílem - stát se obávaným jarlem nebo nejlépe králem země, kterou si podmaní...

Po neshodě se svým součastný jarlem byl sám vysazen na pustém ostrově... Snad díky tomu, že je jedním z oblíbenců samotného boha války se na ostrově objevila obchodní loď, která zde doplňovala pitnou vodu. Tato loď vzala Sigurda na palubu a odvezla ho do pro něj neznámé Slovanské Říše. Zde se rozhodl, že se tu porozhlédne a nabere nové životní zkušenosti...

Aragas

Jméno: Agaras

Věk: v očích lidí se zdá jako středně starý, smrtelník by jeho věk odhadoval kolem 60-70let, jeho stáří je ale mnohem větší.

Vzhled: Hnědé vlasy, hnědé fousy, dobrácký obličej. Vysoký asi 180cm, ačkoli se nezdá, tak fyzicky celkem silný. Na sobě nosí tmavou róbu, kterou jen nerad sundává. Prakticky ho nikdo neuvidí bez ní. Róba sahá skoro až na zem. Má za pasem připásán dlouhý meč, se kterým umí zacházet velice obratně. V ruce však třímá dlouhou, asi 2,5metrovou ebenovou hůl.

Rasa: Vznešený Elf

Povolání: Čaroděj

Charakter: Agaras je velice hrdý na svůj původ a na svoji rasu. Pohrdá skřety, orky, barbary a především temnými elfy. Nesnáší jakkýkoli nečistý zásah do přírody. Má za to, že tato ohavná stvoření nemají právo na život. Je ve svých činech vůči výše jmenovaným postavám až trochu xenofibický. Nevyhledává společnost, je spíše samotářský, ale pokud se mu naskytne někoho vést, stává se z něj rozená vůdčí osobnost. Dokáže milovat, stejně jako nenávidět. Bojuje výhradně na straně dobra a jen tak se nečeho nezalekne. Ve svém oboru je velice uznávanou kapacitou a mnozí si k němu chodí pro rady. Nejen že je silným čarodějem, jeho někdejší učitel v něm zachoval i trochu z nekromancie, která se mu ovšem hnusí, ale není schopen se jí nadobro zabivt. Jediné co z nekromancie používá je vyvolávání velkých zvířat. V žádném případě by nevyvolal na svou stranu nemrtvého. Má zvláštní schopnost v tom, že pouhým pohledem dokáže přinutit mentálně slabší osobu k nějakému činu (samozřejmě jen omezeně).

Náboženství: Uznává pouze Světlo. V jeho myšlenkách nemá Světlo hmotnou podobu, ale uspokojuje ho jakékoli přírodní světlo a věří, že pokud mu stále svítí nad hlavou, je ochraňován. Sám využívá světlo jako mocný válečný nástroj. Zaručeně platí na všechny, které nesnáší.

Anghell

Jméno: Zarknod

Rasa: Cistokrevný upír, nekromant

Výška: 185 cm

Štíhlý vysoký albín zahalený ve volném černém plášti, pod nímž nosí zpravidla nekromantskou kostěnou zbroj.Má dlouhé bílé vlasy vepředu spletené do dvou copů, aby mu nepadaly do očí. Jeho nezdravý bledý obličej tuberáka,tenká linka rtů a poněkud vysedlá spodní čelist nemusí být nápadné běžným lidem, ale zkušenější nemívají se zařazením problém. Zmást muže nepřítomnost pařátů, které si piluje kvůli usnadnění gestikulace při kouzlení. Namísto nich používá zápěstní katary z černé oceli prodloužené až za loket a po kapsách nosí rozličné krátké zbraně(vrhací nůž, občas jehlice). Ve tmě jsou jasně patrné jeho bíle žhnoucí oči.

Na své útlé dětství se nepamatuje,je ale jisté, že jeho rodice byli upíři.Zahynuli,jak mu ríkal Mistr,v nerovném boji proti přesile fanatiků Bílého řádu.Mistr se ho ujal a předával mu své zkušenosti dokud nebyl Mistr ostatními nekromanty prohlášen za renegáta,uštván a zabit.On sám dospěl k názoru, že musí z oblasti Tedronu zmizet.Vzal jen to nejnutnější a vydal se na cestu směrem k Polnycy kde doufal že najde Mistrova bratra,který dokončí jeho iniciaci...

Je po svých rodičích obratný,pomerne silný a prohnaný mág,ale zdědil rovněž neutuchající touhu po krvi,sklony brutalitě a místy až nechutný cynismus.Je také poněkud poznamenán černou magií,jíž se přeci jen nějaký ten čas zaobírá.Jako většina upírů nesnáší sluneční světlo a stříbro. Božstvo:zná a vzývá množství temných bohů,ale bere je spíše jako "obchodní partnery",čili žádný fanatik, uznává ale jistý zlý "vyšší princip" jehož se snazí držet.

 

web by Větev